Bảng vẽ phòng cách âm, thùng cách âm tiêu chuẩn là loại bảng vẽ được vẽ chi tiết trước khi lắp đặt, tùy theo thùng nhỏ, thùng lớn hoặc phòng cách âm nhỏ hoặc lớn mà sử dụng vật liệu, quy cách kết cấu được thiết kết tổng thể trên bảng vẽ.

Bảng vẽ kỹ thuật lắp đặt hoặc bảng vẽ chi tiết lắp đặt cho sản phẩm phòng cách âm máy phát điện và bao gồm toàn bộ cả hệ thống cho máy phát điện bao gồm, tủ điện, hệ thống nhiên liệu, bồn dầu bơm dầu, dây dẫn điện và các hệ thống chữa cháy, phụ trợ công trình xây dựng.

Từ mặt bằng đến quản lý tất cả các phụ kiện chiếu sáng gần như phải được lên bảng vẽ thi công chính xác, để khi xây dựng mỗi nhóm thợ có thể thi công và không thi công chồng chéo lên nhau.

Hệ thống phòng cách âm đạt chuẩn thường được ký bởi tư vấn giám sát đại diện cho chủ đầu tư và được giám sát đến hoàn thiện thi công đến cuối công trình.

Hệ thống phòng cách âm tiêu chuẩn được thiết kế của Châu âu, đưa vào áp dụng sản xuất tốt nhất hiệu quả nhất cho khu công nghiệp và dân cư.